Slide background

Portál pre mimovládne organizácie

Sme tu pre Vás

Občianske
združenia,
spolky,
kluby

Profesijné
komory,
Slovenský
Červený kríž

Nadácie,
neinvestičné
fondy,
účelové fondy

Neziskové
organizácie
poskytujúce
všeob.prosp.
služby

Cirkvi,
náboženské
spoločnosti
a ich účelové
zariadenia

Cirkevné školy,
súkromné školy,
školské
zariadenia

Odborové
organizácie,
politické strany,
politické hnutia
zväzy

Ako vám môže pomôcť portál SlužbyMVO?

.

Ponúkame ON-LINE PORADENSTVO

Ponúkame Účtovné, Ekonomické, Daňové, poradenstvo, Poradenstvo v oblasti financovania, ...

Odborné ČLÁNKY

Uverejňujeme odborné články, odborné materiály, pomôcky pre oblasť Účtovníctva, Financovania, Daní

Organizujeme ŠKOLENIA, VZDELÁVANIE

Organizujeme školenia, kurzy a semináre pre štatutárov, riaditeľov, ekonómov a účtovníkov mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

Aktuálne INFORMÁCIE

Vždy aktuálne informácie ohľadom zmien v legislatíve a z toho vyplývajúcich povinností mimovládnych neziskových organizácií.

Aktuálne odborné články, materiály a pomôcky

.

Účtovníctvo

Zmeny v účtovníctve NÚJ vyvolané zákonom o športe

Od 1. januára 2016 vstupuje do účinnosti zákon o športe, ktorý počas legislatívneho procesu ...
Viac →

Opatrenie Ministerstva financií č. MF/19760/2015-74

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74,...
Viac →

Dane

Informácia k zdaňovaniu preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov

  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o...
Viac →

Overenie údajov v Zozname prijímateľov 2% na rok 2016

Notárska komora SR zverejnila informáciu pre prijímateľov podielu zaplatenej dane (2%) s apelom...
Viac →

Financovanie

Zmena finančných limitov pre verejné obstarávanie

Účinnosť novely zákona o verejnom obstarávaní č. 93/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č....
Viac →

Povinnosti pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou

Pri zákazkách s nízkymi hodnotami (§117) postupuje verejný obstarávateľ tak, aby vynaložen...
Viac →

Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (bežne dostupné)

Elektronické trhovisko § 13 (www.eks.sk) Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej...
Viac →
-

Najnovšie školenia v našej ponuke

RegistráciaNázovOblasťDátumMiesto
Verejné obstarávanie, elektronické trhovisko.Verejná správaPrešov06.09.2017
Všetky ŠKOLENIA A SEMINÁRE
-

Zoznámte sa s našim týmom odborných konzultantov

Zuzana Gajdošová
odborný garant a konzultant pre verejné obstarávanie
Magdaléna Veselská
odborný garant pre finančný manažment
Veronika Verešová
lektorka a konzultantka pre účtovníctvo
Marcela Dobešová
lektorka a konzultantka pre účtovníctvo