Spracovanie ÚČTOVNÍCTVA

Zabezpečujeme spracovanie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi pre nepodnikateľské aj podnikateľské subjekty.

Spracovanie MIEZD

Spracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výkazov, výstupných zostáv, komunikácia so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

PORADENSTVO

Ponúkame účtovné poradenstvo, ekonomické poradenstvo, poradenstvo v oblasti financovania, daňové poradenstvo...

ŠKOLENIA

Organizujeme školenia, kurzy a semináre určené hlavne pre riaditeľov, ekonómov a účtovníkov mimovládnych neziskových organizácií
0

Účtovníctvo

Zmeny v účtovníctve NÚJ vyvolané zákonom o športe

Od 1. januára 2016 vstupuje do účinnosti zákon o športe, ktorý počas legislatívneho procesu ...
Viac →

Opatrenie Ministerstva financií č. MF/19760/2015-74

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74,...
Viac →

Dane

Informácia k zdaňovaniu preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov

  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o...
Viac →

Overenie údajov v Zozname prijímateľov 2% na rok 2016

Notárska komora SR zverejnila informáciu pre prijímateľov podielu zaplatenej dane (2%) s apelom...
Viac →
0
0