Slide background

Portál pre mimovládne organizácie

Sme tu pre Vás

Občianske
združenia,
spolky,
kluby

Profesijné
komory,
Slovenský
Červený kríž

Nadácie,
neinvestičné
fondy,
účelové fondy

Neziskové
organizácie
poskytujúce
všeob.prosp.
služby

Cirkvi,
náboženské
spoločnosti
a ich účelové
zariadenia

Cirkevné školy,
súkromné školy,
školské
zariadenia

Odborové
organizácie,
politické strany,
politické hnutia
zväzy

Ako vám môže pomôcť portál SlužbyMVO?

.

Ponúkame ON-LINE PORADENSTVO

Ponúkame Účtovné, Ekonomické, Daňové, poradenstvo, Poradenstvo v oblasti financovania, ...

Odborné ČLÁNKY

Uverejňujeme odborné články, odborné materiály, pomôcky pre oblasť Účtovníctva, Financovania, Daní

Organizujeme ŠKOLENIA, VZDELÁVANIE

Organizujeme školenia, kurzy a semináre pre štatutárov, riaditeľov, ekonómov a účtovníkov mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

Aktuálne INFORMÁCIE

Vždy aktuálne informácie ohľadom zmien v legislatíve a z toho vyplývajúcich povinností mimovládnych neziskových organizácií.

Aktuálne odborné články, materiály a pomôcky

.

Účtovníctvo

Príspevok na lyžiarsky kurz 2017 – komplexné riešenie

Od roku 2015 začal štát prispievať na kurzy pohybových aktivít žiakom základných a stredný...
Viac →

Preplatky na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Ako ich zaúčtovať?

Viaceré cirkevné školy a súkromné školy alebo školské zariadenia mali otázky ohľad...
Viac →

Výročná správa neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Výročná správa neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Výročnú správu je...
Viac →

Dane

Kedy nepodáva nezisková mimovládna organizácia daňové priznanie?

Kedy nepodáva nezisková mimovládna organizácia daňové priznanie? Je táto otázka na mieste? Áno...
Viac →

Dane sa platiť musia! Je nezisková mimovládna organizácia výnimkou?

Podľa zákona o dani z príjmov je povinná každá právnická osoba do 3 mesiacov od ukončeni...
Viac →

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania – vzor

Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa daňové priznanie podáva do troch...
Viac →

Financovanie

Podiel zaplatenej dane

Legislatívny rámec Zákon č. 595/2003 Z. Z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, § 50...
Viac →

Ekonomicky-oprávnené náklady v sociálnych službách

Na úvod začnem otázkou: Čo sú to ekonomicky-oprávnené náklady? Sú to také náklady, ktoré môže...
Viac →

Klasifikácia ekonomicky-oprávnených výdavkov neštátnej školy

Čo sú to ekonomicky-oprávnené výdavky? Ako ich rozdeľujeme a klasifikujeme? Využijem ich pr...
Viac →
-

Najnovšie školenia v našej ponuke

RegistráciaNázovOblasťDátumMiesto
Podrobné špecifiká účtovania a ekonomika cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení (dvojdňový kurz)Účtovníctvo, ekonomika4.-5.12.2017Bratislava
Podrobné špecifiká účtovania a ekonomika cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení (dvojdňový kurz)Účtovníctvo, ekonomika27.-28.11.2017Prešov
Finančný manažment mimovládnych organizáciíFinancie11.12.2017Košice
Finančný manažment mimovládnych organizáciíFinancie13.12.2017Bratislava
Všetky ŠKOLENIA A SEMINÁRE
-

Zoznámte sa s našim týmom odborných konzultantov

Zuzana Gajdošová
odborný garant a konzultant pre verejné obstarávanie
Magdaléna Veselská
odborný garant pre finančný manažment
Veronika Verešová
lektorka a konzultantka pre účtovníctvo
Marcela Dobešová
lektorka a konzultantka pre účtovníctvo