Slide background

Portál pre mimovládne organizácie

Všetky potrebné informácie na jednom mieste

Slide background

Plánované školenia:

Ekonomicko – právne minimum v MNO

Špecifiká účtovania a ekonomika súkromných a cirkevných škôl

Podvojné účtovníctvo MNO pre začiatočníkov